Whither Balkans? The Geopolitical Impact of Public Diplomacy

The project aims to identify the impact of strategic communication efforts of great world and regional powers in the Balkans.

Куда иде Балкан? Геополитички импакт јавне дипломатије

Пројекат има за циљ идентификацију импакта програма стратешке комуникације великих светских и регионалних сила на Балкану.