Нова књига Зорана Миливојевића: "Србија, Европа, свет"

Виши научни сарадник Центра за стратешке алтернативе и бивши амбасадор др Зоран Миливојевић објавио је нову књигу "Србија, Европа, свет" у издању Чигоје. Књиге се састоји од текстова које је др Миливојевић објављивао у "Политици" и на сајту Центра за стратешке алтернативе у периоду 2013-2016. година. У њима аутор анализира водеће спољнополитичке трендове од важности за српску спољну политику, од региона, преко односа са ЕУ и Русијом, до перспектива сарадње са Кином и САД.

milivojevic-knjiga-naslovna

Објављујемо предговор Николе Миркова о књизи др Миливојевића:

"Вишеструке су одлике збирке текстова која је пред нама. Лишена је целомудреног и надменог тумачења, дипломатске патетике и узвишеног пренемагања, пречесто присутним у иступима представника ове професије. Не обележава је ни кастинска, тајновита посвећеност. Није заогрнута велом „езотеричне” упућености, нити претпоставља проналажење интелектуалног рас- ковника да откључа мистериозне браве свеколиких знања дипломатских мудраца. Не красе је ни схоластичке играрије у којима „све може да буде, али не мора да значи”, како би сваки суд могао да буде мање или више тачан без обзира на развој догађаја. Текстови Зорана Миливојевића одишу пријемчивошћу, сажетошћу, засновани су на помном одабиру чињеница, руковођеним само нужношћу за аргументовањем обрађиване теме, а не самољубивим просипањем знања. Проткани су и једним привидним противречјем; писани су бестрасно, али срчано и, усуђујем се да употребим реч која је од злоупотребе изгубила значење и значај, родољубиво. Њихова конструкција није прожета страна- чком, котеријском ни кокетеријском арматуром. Они су изнад и изван страначке свакодневнице. Писац, дакако, не пренебрегава утицај великих сила и околности које утичу на токове наше спољне политике и дипломатије као њеног средства. Не клони се тако ни анализе потеза политичких актера, заточника различитих идеологија.

Читани са временским отклоном Миливојевићеви текстови наговештавају фресколико лице времена, драгоцени свеобухватни „puzzle” његовог шаренила и противречности.

Надасве, међутим, лебди идеја о општем интересу наше државе и домовине, нашег грађанства и нашег национа. Аутор читаоцима подастире, поучно и ненаметљиво, важне датуме, изворишта и зглобове одвијања међународних односа. Овако сједињени, саливени чланци, иако везани за текуће догађаје, обезначују поређење трајања дневних новина са дужином живота вилиних коњица. Читани са временским отклоном Миливојевићеви текстови наговештавају фресколико лице времена, драгоцени свеобухватни „puzzle” његовог шаренила и противречности. Новине престају да буду превасходно дневни, ефемерни документ и постају тумачи прошлости, предочитељи садашњости и видиоци будућности. Оправданост и корисност тог подробног и документованог начела, при- том економичног и рационалног, уочљиви су и у дужим излагањима на међународним скуповима. Они су, ценим, образац сврсисходног и целисходног представљања Србије у Европи и у свету који дискретно просветитељски краси редове који се нижу у овој збирци. Повод због којег се писац латио пера увек је актуелан, варничав и вишеструк. Миливојевић, пак, такав повод употребљава само као оквир за указивање на узроке, често и деценијске претходнике и изазиваче догађаја. Опрезно и одмерено, али непоколебљиво, он гази по окамењеним збивањима у потоку прошлости, тумачећи на пример британску политику на Балкану, поглавито према Србији, или прати Рукавце русофобије. И саме новине, у којима текст бива објављен, почињу да личе на иверје, на тренутне одразе и формална обележја које моћна вечита осовина јачег врти и растаче доследно и незаустављиво. „Политика”, наш најпрестижнији лист, понајвише је препознала вредност текстова др Зорана Миливојевића.

zoran-milivojevic-crop

Иако је „Политика” већ деценијама плодно тле клијања нових новинских жанрова и обогаћивања постојећих, текстовима нашег аутора раскрилила је појам дневних новина. Сажетим ужижењем повода, трагањем за исто- ријским континуитетом, указивањем на следственост анализираних догађаја, исијавањем богатог искуства, јасним предсказањем чињеница и судова, брижљивим одбацивањем небитних и краткорочних последица, Миливојевић је оправдао поверење посленика „Политике”."