ЦСА у Варшави постао један од оснивача „Академске платформе Кина-Централна и Источна Европа на високом нивоу“

Центар за стратешке алтернативе постао је један од 13 оснивача „Академске платформе Кина-Централна и Источна Европа на високом нивоу“ („China-CEEC High-Level Academic Platform“), платформе за сарадњу научноистраживачких институција из Кине и 16 држава Централне и Источне Европе, која има за циљ проучавање кинеског пројекта „Један појас, један пут“ („Нови пут свиле“), највећег економског пројекта 21. века, чија се укупна вредност процењује на 3,000 милијарди долара.

20161020_102956

У име ЦСА, Меморандум о сарадњи у Варшави је потписао председник Центра др Александар Митић, а на скупу је учествовао и извршни директор др Душан Пророковић.

Церемонија потписивања Меморандума отворила је дводневни скуп представника 13 факултета и института под окриљем иницијатора платформе, Централног бироа за компилацију и превођење (“Central Compilation and Translation Bureau”, CCTB), једне од водећих спољнополитичких државних институција Народне Републике Кине.

Осим ЦСА и CCTB, међу оснивачима академске платформе се налазе (називи на енглеском језику):

Institute for World Economy of the Romanian Academy, Institute of Political Science in the Slovak Academy of Science, Institute for Innovation and Development of the University of Ljubljana in Slovenia, School of Humanities of the Tallinn University, HETFA  Research Institute in Hungary, Századvég Foundation in Hungary, The Baltic Forum in Latvia, Mykolas Romeris University, Poznan University оf Economics аnd Business in Poland.

 

20161020_15050420161020_150514

Двојезични меморандум на кинеском и енглеском језику истиче да потписници „делећи виђење да ће блиска сарадња између ових институција служити заједничким интересима у достизању академских, истраживачких и политичких циљева, те спремност да раде заједно на практичан начин на корист институција, договарају се о успостављању сарадње у оквиру „Академске платформе Кина-Централна и Источна Европа на високом нивоу“ на институционализованом нивоу и на основама заједничког интересовања, бенефита и реципроцитета, укључујући и следеће:

  1. Размена академских информација, научних чланака, истраживања и едукације, књига и истраживачких материјала;
  2. Спровођење заједничких истраживачких пројеката, укључујући на основу заједничких апликација за финансирање пројеката, те заједничко или координисано објављивање чланака и исхода заједничких пројеката;
  3. Размена гостујућих професора, истраживача и другог особља;
  4. Одржавање интер-институционалних састанака;
  5. Заједичко организовање националних и међународних обука и семинара;
  6. Организација свих других пројеката или догађаја око којих се договоре институције.

Платформа је основана у оквиру формата 16+1, у којем, на промовисању сарадње, учествују Кина и 16 држава централне и источне Европе (Србија, Пољска, Чешка, Словачка, Мађарска, Бугарска, Румунија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Хрватска, Словенија, Летонија, Естонија, Литванија).

Сама сарадња 16+1 се, пак, одвија у склопу кинеског пројекта „Један појас, један пут“ (“One Belt, One Road”), познатог у јавности као „Нови пут свиле“, чија се укупна вредност процењује на више 3,000 милијарди долара.

На конференцији у Варшави делегација ЦСА је представила извештај центра о сарадњи Србије са Кином, о сарадњи у оквиру 16+1 и о перцепцијама у Србији о пројекту „Један појас, један пут“.

20161021_133445

20161021_133509