Ново издање "Геополитике Србије" Душана Пророковића

Монографија Геополитика Србије представља у сваком погледу несвакидашње дело и до сада најсвеобухватнију анализу геополитичког положаја Србије. Приступом који промовише др Душан Пророковић сагледана је геополитика Србије, на начин како је то учињено од стране других аутора на примеру још свега неколико земаља, од Србије значајно већих и у свету утицајнијих.
Геополитика је историјска синтеза географије, политикологије, стратегије, економије, науке о религији, етнологије, идеологије и социологије. Све добија нови смисао када се стави у геополитички контекст: војне интервенције; чести међудржавни спорови; сложени међуетнички односи у појединим регионима. Уобичајено се наводи како Балкан „производи“ превише историје. Географски положај је предодредио да простор који насељава српско становништво има велики геополитички значај. Разматрајући ово питање кроз политичке, цивилизацијске, популационе, економске и безбедносне факторе утицаја, аутор даје прецизну оцену позиције у којој се Србија налази, али истовремено и износи низ предлога како се постојећи, неповољан геополитички положај, може у будућности поправити.
Иако је прво, двоструко обимније и садржајније издање Геополитике Србије доживело велики успех и код читалаца и код критичара, због (не)прилика у којима је приређивано друго издање, договором издавача и аутора одлучено је да оно буде скраћено и сажето. Ново, проширено и допуњено издање сачекаће нека боља времена. Са једне стране, скраћивањем су из студије изостављени теоријски и историографски део, који су, по правилу, најзанимљивији истраживачима. Али је, са друге стране, фокус стављен на анализу четири геополитичке концепције традиционално заинтересоване за Балкан-атлантизам, евроазијство, средњоевропски континентализам и неоосманизам, објашњавање односа Србије са суседним земљама и описивање геополитичка жаришта на територији Републике Србије, са прегршт разних информација, процена и илустративних примера, због чега ће књига вероватно постати интересантнија широј читалачкој публици.